ProFleet Assist+ „Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”

Fryderyk Jagieliński i Marcin Wojtowicz – Knorr-Bremse Polska

Bezpieczeństwo autobusów – biorąc pod uwagę pasażerów niepełnosprawnych, seniorów…

dr Janusz Kajzer – Kabimec Consulting, Szwecja

Wybrane, techniczne aspekty bezpieczeństwa pasażerów autobusów komunikacji miejskiej.

dr inż. Bogdan Marczyk – Komunikacja Beskidzka S.A.

Stan techniczny autobusów – kontrole techniczne ITD

Krzysztof Nowak – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Układy oczyszczania spalin jako potencjalne źródła pożarów

Ireneusz Pachliński – PRO-TECTOR

Ireneusz Pachliński
25 lat symulacji dachowania autobusów w VCA

Petr Pavlata – Vision Consulting, Republika Czeska

Czy aktualne przepisy wystarczająco dbają o bezpieczeństwo pasażerów autobusów?

Kamil Przewoski – IDIADA Poland

Innowacyjne zastosowania klejów w poprawie bezpieczeństwa pojazdów

Anetta Rzadkosz – ManuMastery

Autobus zasilany wodorem w polityce ekologicznej operatorów publicznego transportu zbiorowego – przykłady miast europejskich

Prof. dr hab. Mikołaj Tomaszyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Systemy przytrzymujące pasażerów w publicznym transporcie ze szczególnym uwzględnieniem autonomicznych minibusów

dr Harald Zellmer, Niemcy

Nie do wiary ile jeszcze można zmienić

Marek Możdżyński – MWMEG