Fryderyk Jagieliński – Knorr-Bremse Polska
Prof. Janusz Kajzer – Kabimec Consulting, Szwecja
dr inż. Bogdan Marczyk – Komunikacja Beskidzka S.A.
Krzysztof Nowak – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Ireneusz Pachliński – PRO-TECTOR Ireneusz Pachliński
Petr Pavlata – Vision Consulting, Republika Czeska
Kamil Przewoski – IDIADA Poland
Anetta Rzadkosz – ManuMastery
Prof. dr hab. Mikołaj Tomaszyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
dr Harald Zellmer, Niemcy
Marek Możdżyński – MWMEG