„Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”,
Warszawa, 17 – 18 maja 2022

W maju br., po przerwie spowodowanej pandemią, odbyła się trzecia konferencja „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”, z hasłem przewodnim Zero Śmiertelnych Ofiar w Transporcie Publicznym Unii Europejskiej do 2030 r.
Swoje wystąpienia miało wielu wybitnych specjalistów, z wielu krajów od Kanady aż po Chiny, od Szwecji po Słowenię. Prezentacje obejmowały szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem pasażerów autobusów, mikrobusów i tramwajów, których wdrożenie może uchronić wiele osób przed kalectwem, a nawet śmiercią.
Świat nauki i wyniki najnowszych badań
W szerokim zakresie omawiane były sprawy bezpieczeństwa pasażerów stojących, możliwe zagrożenia wynikające z niewłaściwego usytuowania poręczy i uchwytów oraz kolizje spowodowane czynnikiem ludzkim, czyli głównie pracą kierowcy. Tymi zagadnieniami zajmowali się wybitni eksperci jak dr Anna Anund, Ary Silvano i Jia-Cheng Xu z VTI ze Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań Drogowych i Transportowych, Prof. Robert Thomson z Uniwersytetu Chalmers ze Szwecji oraz Simon Krasna z Uniwersytetu Lubljana w Słowenii.
Zagadnienia niezwykle ważne dla organizatorów transportu miejskiego, czyli bezpieczeństwo ruchu oraz infrastruktury transportowej, omawiał dr hab. Mikołaj Tomczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem.
Z kolei przyczyny najtragiczniejszych w skutkach wypadków, czyli zdarzenia z udziałem przechodniów oraz działania, które mogą wpływać na poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie, przedstawił Prof. Janusz Kajzer z Kabimec Consulting, ze Szwecji. Drugim obszarem jego prezentacji były urazy osób niepełnosprawnych i seniorów, które najczęściej mają miejsce w sytuacjach bezkolizyjnych, czyli podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz zajmowania miejsca.
Petr Pavlata z Vision Consulting Automotive z Republiki Czeskiej zaprezentował jak wirtualne testowanie w pełnej skali oraz analiza wytrzymałości i sztywności pojazdów prowadzona przez firmę VCA może zwiększyć bezpieczeństwo np. w przypadku zderzenia z innym pojazdem.
Prototyp systemu automatycznego dokowania autobusu, który wyręcza kierowcę w manewrze parkowania, wjazdu na przystanek oraz jego opuszczania omówiła Dr Anna Anund z VTI ze Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań Drogowych i Transportowych. W fazie badań kierowcy przyznali, że system znacznie poprawia komfort jazdy, jak również bezpieczeństwo pasażerów.
Zagrożenia pożarowe
Oceną skuteczności systemów gaśniczych montowanych w komorach silnikowych autobusów zajmował się Piotr Lesiak z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, który przedstawił skuteczność całego spektrum systemów gaśniczych w kilku scenariuszach pożarowych. Z kolei Antoni Łuczyński z firmy Voith zaprezentował najnowszy system Fogmaker do instalacji w komorach silnikowych autobusów, który dzięki technologii wypychania powietrza może błyskawicznie ugasić taki pożar.
Bezpieczeństwo i komfort
Jak zapewnić jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort dla podróżnych prezentowali, na podstawie badań prowadzonych we własnym instytucie badawczo-rozwojowym, dr inż. Adrian Mróz i Marcin Szuławy z firmy Ster. Szczególną uwagę zwrócono na bezprzewodowy system identyfikacji zdarzeń, zapewnianie koordynacji akcji ratowniczej oraz na wyjątkowe cechy fotela IV generacji, z efektem pochłaniania, dostosowanego do przewożenia dzieci w wieku szkolnym.
Bezpieczeństwo w przewozach autokarowych
Był to temat, który wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników konferencji. Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy omówił wyniki kontroli przewoźników odpowiedzialnych za transport osób w Polsce, w tym przewóz dzieci. W ocenie ITD. sytuacja w tym zakresie od kilku lat się poprawia. Z kolei Agnieszka Pastuszak z Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych przedstawiła szereg aspektów dotyczących przewozu autokarami dzieci w wieku szkolnym, poczynając od charakterystyki takiego przewozu, poprzez nieprawidłowości związane z jego organizacją i samym przejazdem aż po pomysły mogące zwiększyć bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
Co z tym przewozem dzieci?
Jak wynikało z dyskusji, wprawdzie sytuacja w przewozach autokarowych w Polsce stale się poprawia, to przy przewozach szkolnych występuje wiele nieprawidłowości, z których znaczna część może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. Aby wpłynąć na stan bezpieczeństwa i zacząć eliminować niebezpieczne praktyki ustalono, że będzie powołany zespół do opracowania listy „dobrych praktyk”, która będzie możliwie szeroko rozpowszechniana.
Fascynujące prezentacje
Przedstawiciele firmy Dräger Polska zorganizowali wzbudzające duże zainteresowanie pokazy urządzeń do badania zawartości alkoholu i narkotyków w organizmie człowieka. Wprowadzenie ich do użycia przez producentów pojazdów i przez przewoźników może w znaczący sposób ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez kierowców, a tym samym znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w transporcie publicznym.
Podsumowanie
Udział wybitnych specjalistów z wielu krajów, wyniki najnowszych badań, prezentacje rozwiązań przedstawiane w jednym miejscu i o jednym czasie może stanowić ogromne wsparcie dla uczestniczących w konferencji producentów pojazdów, przewoźników oraz organizatorów transportu publicznego! 


„Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”,
która miała miejsce 21 / 22 listopada 2017 r., w Krakowie
  „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”,
która miała miejsce 11 / 12 kwietnia 2019 r., w Krakowie
 

Podczas konferencji „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer” przedstawiciele czołowych producentów autobusów, tramwajów i wyposażenia, przewoźników miejskich, międzymiastowych, turystycznych oraz ich stowarzyszeń, firm kontrolujących i certyfikujących pojazdy a także międzynarodowi eksperci i dziennikarze omawiali sprawy związane z bezpieczeństwem podróżujących autobusami, tramwajami i mikrobusami.

W czasie dwudniowej, niezwykle ożywionej dyskusji, poruszano wiele zagadnień mających istotny wpływ na bezpieczeństwo podróżnych, a które w ocenie uczestników wymagają poprawy. Ponadto prezentowane były nowe rozwiązania techniczne, omawiane ostatnio wprowadzone lub zapowiadane zmiany w przepisach, wyniki badań i analiz, wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli, przedstawiono uwagi i oczekiwania przewoźników oraz ich stowarzyszeń itp.

 

Podczas 2. konferencji „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer” jej uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Eksperci ze strony przewoźników, producentów, organizacji pozarządowych i wybitni akademicy omawiali najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i pasażerów. Ponadto miały miejsce 4 światowe premiery dotyczące:

  • wczesnego wykrywania pożarów,
  • tłumienia ognia,
  • generacji systemów foteli,
  • oraz monitorowania martwego pola w pojazdach,

które zostały przedstawione przez takich producentów jak Dafo, El-Cab, Ster. Jako podsumowanie konferencji uczestnicy wystosowali wspólny apel do krajowych i międzynarodowych organizacji, ustawodawców, mediów, organizatorów przewozów oraz tych wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo podróżnych o podjęcie wspólnych działań zwiększających bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci, najbliższych, znajomych i przyjaciół.


Więcej informacji:

  Więcej informacji: