„Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”,
która miała miejsce 21 / 22 listopada 2017 r., w Krakowie
  „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”,
która miała miejsce 11 / 12 kwietnia 2019 r., w Krakowie
 

Podczas konferencji „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer” przedstawiciele czołowych producentów autobusów, tramwajów i wyposażenia, przewoźników miejskich, międzymiastowych, turystycznych oraz ich stowarzyszeń, firm kontrolujących i certyfikujących pojazdy a także międzynarodowi eksperci i dziennikarze omawiali sprawy związane z bezpieczeństwem podróżujących autobusami, tramwajami i mikrobusami.

W czasie dwudniowej, niezwykle ożywionej dyskusji, poruszano wiele zagadnień mających istotny wpływ na bezpieczeństwo podróżnych, a które w ocenie uczestników wymagają poprawy. Ponadto prezentowane były nowe rozwiązania techniczne, omawiane ostatnio wprowadzone lub zapowiadane zmiany w przepisach, wyniki badań i analiz, wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli, przedstawiono uwagi i oczekiwania przewoźników oraz ich stowarzyszeń itp.

 

Podczas 2. konferencji „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer” jej uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Eksperci ze strony przewoźników, producentów, organizacji pozarządowych i wybitni akademicy omawiali najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i pasażerów. Ponadto miały miejsce 4 światowe premiery dotyczące:

  • wczesnego wykrywania pożarów,
  • tłumienia ognia,
  • generacji systemów foteli,
  • oraz monitorowania martwego pola w pojazdach,

które zostały przedstawione przez takich producentów jak Dafo, El-Cab, Ster. Jako podsumowanie konferencji uczestnicy wystosowali wspólny apel do krajowych i międzynarodowych organizacji, ustawodawców, mediów, organizatorów przewozów oraz tych wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo podróżnych o podjęcie wspólnych działań zwiększających bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci, najbliższych, znajomych i przyjaciół.


Więcej informacji:

  Więcej informacji: