Zgłoszenia na konferencję od 15.10.2021
Zgłoszenia na konferencję od 15.10.2021

Opłata rejestracyjna na Konferencję obejmuje:
• koszty rejestracji;
• udział we wszystkich sesjach Konferencji;
• materiały konferencyjne;
• wyżywienie w ramach pakietu konferencyjnego w miejscach wyznaczonych przez organizatora (obiady, kolacja, przerwy kawowe);
• Uwaga: podane stawki są stawkami netto;
Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.

 

Więcej informacji dotyczących zakwaterowania znajduje się w części Lokalizacja