Konferencja, podczas której przewoźnicy, producenci i wybitni eksperci z wielu krajów, mając jeden wspólny cel
– Zero Ofiar – analizują i omawiają:

jak unikać możliwych zagrożeń przy wprowadzaniu nowych technologii;
konstrukcja i wyposażenie pojazdów a bezpieczeństwo podróżnych;
nowoczesne rozwiązania zapewniające spokojny sen producentom i przewoźnikom;
w czym może nam pomóc sztuczna inteligencja;