Prelegenci, którzy już potwierdzili swój udział:

 • dr Anna Anund – VTI – National Road and Transport Research Institute – Szwecja
 • Prof. Janusz Kajzer – Kabimec Consulting – Szwecja
 • Sławomir Jarząbkowski – El-Cab
 • Simon Krasna – Uniwersytet Słoweński
 • Piotr Lesiak – Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
 • Antoni Łuczyński – Voith Turbo
 • Krzysztof Nowak – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
 • Agnieszka Pastuszak – Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
 • Petr Pavlata – Vision Consulting – Republika Czeska
 • Ary Silvano, VTI – Szwedzki Narodowy Instytut Badań Drogowych i Transportowych
 • Maciej Szymański – Ster
 • dr Mikołaj Tomaszyk – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
 • Prof. Robert Thomson – Chalmers University – Szwecja

Pierwsze tematy:

 • Zdarzenia bezkolizyjne w autobusach, spowodowane przyspieszeniem i hamowaniem, prowadzące do upadków pasażerów stojących
 • Testy wolontariuszy na równowagę pasażerów stojących w transporcie publicznym
 • Uderzenia głową w autobusie: System oceny w celu łagodzenia obrażeń dla pasażerów autobusów
 • Wypadki autobusowe i tramwajowe z udziałem przechodniów
 • Upośledzenie kierowców autobusów, wydajność i warunki pracy – najnowsze wyniki analiz i praktycznych badań drogowych
 • Wspomaganie/monitoring kierowcy (motorniczego) pod kątem bezpiecznego pojazdu
 • Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym
 • Bezpieczeństwo dzieci w przewozach autokarowych – kompendium wiedzy praktycznej
 • Stan bezpieczeństwa w przewozach autokarowych
 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – wyniki badań sondażowych
 • Funkcje automatycznego dokowania – zautomatyzowana funkcja opracowana w ramach środków UE projektu ADAS&ME
 • Ocena skuteczności systemów gaśniczych montowanych w komorach silnikowych autobusów zgodnie z regulaminem nr 107 EKG ONZ
 • Wyzwania i szanse na dużą akceptację symulacji komputerowych w standaryzacji procesów w zakresie poprawy pasywnego bezpieczeństwa pojazdów

Dodatkowo drugiego dnia odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem wielu wybitnych ekspertów na temat: „Strefa Pasażera – Strefą Bezpieczeństwa”