Program kolejnej konferencji jest w trakcie ustalania.