DZIEŃ 1 – 17 maja 2022
Godzina TEMAT Prelegenci
08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników    
09:00 – 09:15 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji Marek Możdżyński – MWM EG 
09:15 – 09:45 Wypadki autobusowe i tramwajowe z udziałem przechodniów  Prof. Janusz Kajzer – Kabimec Consulting, Szwecja
09:45 – 10:05 Zdarzenia bezkolizyjne w autobusach, spowodowane przyspieszeniem i hamowaniem, prowadzące do upadków pasażerów stojących Ary Silvano, VTI – Szwedzki Narodowy Instytut Badań Drogowych i Transportowych
10:05 – 10:35 Testy wolontariuszy na równowagę pasażerów stojących w transporcie publicznym Simon Krasna, Uniwersytet Słoweński
10:35 – 11:00 Przerwa kawowa    
11:00 – 11:30 Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – omówienie wyników badań. dr hab. Mikołaj Tomaszyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
11:30 – 12:00 Stan bezpieczeństwa w przewozach autokarowych Krzysztof Nowak – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
12:00 – 12:30 Upośledzenie kierowców autobusów, wydajność i warunki pracy – najnowsze wyniki analiz i praktycznych badań drogowych dr Anna Anund – VTI – Szwedzki Narodowy Instytut Badań Drogowych i Transportowych
12:30 – 13:30 OBIAD    
13:30 – 14:00 Wyzwania i szanse na dużą akceptację symulacji komputerowych w standaryzacji procesów w zakresie poprawy pasywnego bezpieczeństwa pojazdów Petr Pavlata – Vision Consulting, Republika Czeska
14:00 – 14:20 Funkcje automatycznego dokowania – zautomatyzowana funkcja opracowana w ramach środków UE projektu ADAS&ME dr Anna Anund – VTI – Szwedzki Narodowy Instytut Badań Drogowych i Transportowych
14:20 – 14:50 Bezpieczeństwo i komfort w podróży, jako kryterium budowy zaufania w komunikacji publicznej. Nowa definicja bezpieczeństwa. Maciej Szymański – Ster
14:50 – 15:30 Przerwa kawowa i czas dla wystawców    
15:30 – 16:00 Ocena skuteczności systemów gaśniczych montowanych w komorach silnikowych autobusów zgodnie z regulaminem nr 107 EKG ONZ  Piotr Lesiak – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB
16:00 – 16:30 Systemy gaśnicze Fogmaker instalowane w komorach silnikowych zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 107 Antoni Łuczyński – Voith Turbo
16:30 – 17:00 Sesja pytań i odpowiedzi    
17:00 – 18:15 Przerwa    
18:15 – 23:00 Przejazd na Stare Miasto i kolacja    
       
DZIEŃ 2 – 18 maja 2022    
       
09:00 – 09:30 Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym Prof. Janusz Kajzer – Kabimec Consulting, Szwecja 
09:30 – 10:00 Bezpieczeństwo dzieci w przewozach autokarowych – kompendium wiedzy praktycznej  Agnieszka Pastuszak – Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
10:00 – 10:30 Strategie zachowania równowagi przez pasażerów stojących podczas gwałtownego hamowania i przyspieszania w transporcie publicznym Jia-Cheng Xu – VTI – Szwedzki Narodowy Instytut Badań Drogowych i Transportowych
10:30 – 11:00 Uderzenia głową w autobusie: System oceny w celu łagodzenia obrażeń dla pasażerów autobusów Prof. Robert Thomson – Uniwersytet Chalmers, Szwecja
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa    
11:30 – 12:45 Panel dyskusyjny – „Zero Śmiertelnych Ofiar w Transporcie Publicznym Unii Europejskiej do 2030 r.” dr Anna Anund, Prof. Janusz Kajzer, Simon Krasna, Agnieszka Pastuszak, Petr Pavlata, Ary Silvano, Maciej Szymański, Prof. Robert Thomson, Kamil Przewoski   
12:45 – 13:00 Podsumowanie drugiego dnia konferencji i jej zakończenie Marek Możdżyński – MWM EG 
13:00 – 14:00 OBIAD